làm sao được 6 múi. cơ bụng 6 múi đẹp

Lên bụng 6 múi chưa bao giờ nhanh đến thế

10-moves-for-a-killer-six-pack-3-quarter-sit-up Gập bụng là động tác tập luyện cổ điển và tác động trực tiếp vào cơ bụng của bạn. Chính vì thế mà bạn không được phép bỏ qua động tác này dù có rất nhiều những động tác khác cũng có tác động lên vùng bụng. Nếu gặp một số vấn đề về lưng